Հրատարակութիւն

PDF
Արւեստից Լուրեր
Արւեստից Լուրեր
Մարզական Լուրեր
Սկաուտական Լուրեր
Երէցների Լուրեր
Մասնաճիւղերի Լուրեր
Ընդհանուր Լուրեր

Արդիւնք՝

Մինելի Գէորգեանը պարտւելով Արցախին 3-0

գրաւել է ԵՐԿՐՈՐԴ տեղը


Վանիսա Թահմասեանը յաղթելով Լիբանանին   3-0

գրաւել է ԵՐՐՈՐԴ տեղը